Životopisná data

1908 23. srpna se Anna narodila ve Starých Hodolanech u Olomouce v rodině mistra holičského a kadeřnického Antonína Veselého a jeho ženy Adolfy. Měla starší sestru Adolfu, která v dětství zemřela, a dva mladší bratry Aloise a Adolfa.
1914 Za 1. světové války navštěvuje obecnou školu. Je vychovávána ve víře českobratrské evangelické; vliv otce sociálního demokrata.
1924 Nastupuje do učení zubní techniky v Olomouci.
1931 Po tříleté práci v zubní ordinaci Dr. Dubového si otevírá vlastní dentistickou praxi v Olomouci, kterou provozuje až do roku 1936 natolik úspěšně, že z výdělků může financovat stavbu rodinného domu v Droždíně.
1933 Sňatek s nadporučíkem intendatury Bohumírem Zemánkem (1904-1969). Z 30. let se dochovaly její krajinomalby.
1935 Narození syna Bohumíra.
1936 Narození syna Slavomíra.
1939 Smrt syna Bohumíra. Rodina se stěhuje do Brna, kde se Bohumír Zemánek stává úředníkem Cenového úřadu.
1942 Narození syna Bohumila (zemřel 1996).
1945 Rodina se stěhuje do Kroměříže, kde je B. Zemánek zaměstnán na krajské intendatuře obnovené Československé armády.
1948 Narození dcery Anny. Rodina se stěhuje do Prahy, kam je major Zemánek povolán ke službě při Generálním štábu čs. armády.
50. léta Nastává období psychické nevyrovnanosti, nespokojenosti a frustrace.
1960 Annini synové Slavomír (v té době student medicíny) a Bohumil (budoucí student sochařství na AVU) objevili na půdě desky s matčinými malbami z mládí a přemluvili ji, aby se výtvarné činnosti začala opět věnovat. Touto autoterapií získala Anna opět smysl života, který se vytratil poté, co její děti začaly odrůstat a její mateřská role slábla. Kreslení a malování se stalo její hlavní náplní až do konce života.
1960-63 První tvůrčí období. Maluje temperou, postupně objevuje pastel. Začíná kreslit v momentě „andělské lhůty“ před rozedněním, kdy nahazuje velkorysými gesty objemy svých obrazů, které během dne dále rozpracovává.
1964 Anna pořádá první výstavu „Den otevřených dveří“ ve svém bytě v Buzuluské ulici v Praze 6, Dejvicích.
1963-66 V její tvorbě se objevují mikrostruktury, které zakresluje do pastelových kreseb pomocí tuše a pera, později je nahrazuje propiska.
1966 První samostatná výstava v Divadle Na zábradlí. Po ní následují společné výstavy, kde je zahrnuta mezi naivní tvůrce (kurátor A. Pohribný).
1968 Student FAMU Vlastimil Venclík natočil absolventský dokumentární film Muž a Žena, jehož polovina je věnována Anně Zemánkové.
1969 Plukovník Bohumír Zemánek tragicky zahynul. V Annině tvorbě se začínají objevovat perforace, které aplikuje také při výrobě stínítek na lampy.
1971 Objevuje techniku plastického vytlačování kresby na ručním papíře.
1973 Začíná pracovat technikou malby a barevné kresby na škrobeném saténu, který následně vystřihuje a nalepuje na papíry.Obrazy někdy doplňuje výšivkami a aplikacemi korálků či flitrů.
1977 Stěhuje se z dejvického bytu do pražských Nuslí. V důsledku diabetu se její zdravotní stav zhoršuje natolik, že není sama schopna vycházet a je odkázána na pomoc dětí.
1979 Výstava Outsiders v Hayward gallery v Londýně uspořádaná V. Musgreavem a R. Cardinalem odstartovala světovou kariéru Anny Zemánkové.
1980 Několik kreseb A. Zemánkové kupuje do svých sbírek Collection de l´art brut ve švýcarském Lausanne.
1981 Anna Zemánková je zastoupena na Bienále v Sao Paulu.
1982 Amputace první nohy. 1986
1984 Amputace druhé nohy. Anna přesidluje do domova důchodců v Mníšku pod Brdy, kde syn Slavomír působí jako lékař. Nadále se věnuje výtvarné tvorbě, především textilním miniaturám.
1986 15. ledna Anna Zemánková umírá.
 

 


životopis