literatura

Monografické katalogy a publikace

2017
Terezie Zemánková (ed.)., Anna Zemánková, Praha, KANT – ABCD, 2017. (Texty: M. Anceau, J. Brett, B. Decharme, J. Hladík, J. Hladíková, P. Jeanneret, P. Konečný, E. Koťátková, P. Petr, R. Morris, B. Safarova, T. Zemánková)

2016
Morris, R. (ed.), Twilight Before Dawn: Anna Zemánková, on-line katalog, New York, Cavin-Morris Gallery, 2016. (Text: T. Zemánková)
Dostupné z: https://issuu.com/cavinmorris/docs/anna_zemankova_catalog

2013
Berst, Ch. (ed.), Anna Zemánková, hortus deliciarum, katalog výstavy, Paris, Galerie Christian Berst, 2013. (Texty: M. Anceau, Ch. Berst, T. Zemánková)

2012
Safarova, B. – Hattori, T. (eds.)., Anatomia Metamorphosis. Luboš Plný & Anna Zemánková. Works from the abcd Collection, katalog výstavy, Tokyo, Gendaikikakushitsu Publishers, 2012. (Texty: B. Decharme, T. Hattori, B. Safarova, T. Zemánková)

2011
Safarova, B. – Zemánková, T. (eds.), Art brut. Anatomia Metamorphosis. Anna Zemánková, katalog výstavy, Praha, Galerie Montanelli, 2011. (Texty: B. Safarova, T. Zemánková)

2009
Decharme, B. (ed)., Anatomia Metamorphosis: Luboš Plný & Anna Zemánková, katalog výstavy, Paris, abcd, 2009. (Texty: M. Anceau, B. Safarova, T. Zemánková)

1998
Daněk, L. – Pohribný, A. (eds.), Oinirické vize Anny Zemánkové, katalog výstavy, Olomouc, Muzeum umění, 1998. (Texty: J. Hladíková, J. Hladík, P. Konečný, A. Pohribný)

1993
Kříž, J., Bohumil Zemánek a paní Zemánková, Praha, Galerie Václava Špály, 1993.

1990
Vykoukal, J., Paní Zemánková, Cheb, Galerie výtvarného umění, 1990.

1982
Nádvorníková, A., Labyrinty fantazie, Olomouc, Divadlo hudby, 1982.

1980
Konečný, P., Fantaskní tvorba paní Zemánkové, Olomouc, Divadlo hudby, 1980.

 

Společné katalogy a publikace (výběr)

2017
Valérie Rousseau (ed.), The Hidden Art: 20th- & 21st-Century Self-Taught Artists from the Audrey B. Heckler Collection, New York, Skira Rizzoli, 2017

2016
Allmer, P. (ed.), Intersections: Women Artists / Surrealism / Modernism, Manchester, Manchester University Press, 2016.
Šimková, A.,
Květy a jiné světy. Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc, (katalog výstavy), Olomouc, Muzeum umění, 2016.
Uhlem, štětcem, skalpelem. Sbírka kresby Muzea umění Olomouc
/ By charcoal, paintbrush, scalpel. Collection of drawings of the Olomouc Museum of Art, publikace k výstavě, Olomouc, Muzeum umění, 2016. (Texty: I. Binder, L. Daněk, M. Miláčková, A. Šimková, P. Zatloukal)

2015
Jiráček, A., Art brut a naivní umění. Spontánní umění ze sbírky Poetické galerie, katalog výstavy, Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění, 2015.

2014
Safarova, B. (ed.), art brut – collection abcd / Bruno Decharme, publikace k výstavě, Paris, Fage éditions, Lyon – La maison rouge, 2014.
Decharme, B. – Safarova, B. (eds.), Collection abcd / Bruno Decharme, Paris, abcd – Flammarion, 2014.

2012
Peiry, L. (ed.), Collection de l’Art Brut. Lausanne, Genève, Skira Flammarion, 2012.
Konečný, P. (ed.), Outsider art: sbírka Pavla Konečného, katalog výstavy, Praha, Museum Montanelli – abcd, 2012.
Winters, L. – Jacobson, K. (eds.), Accidental Genius: Art from the Anthony Petullo Collection, publikace k výstavě, Milwaukee Art Museum, 2012.

2011
Szaefer, M. (ed.), Kochany ptaku kruku, katalog výstavy, Poznań, Galeria Tak, 2011.
Russel, Ch., Groundwaters: A Century of Art by Self-Taught and Outsider Artists, Prestel Verlag, Munich – London – New York, 2011.

2010
Brett, J. (ed.), The Museum of Everything # 1, katalog výstavy, London, The Museum of Everything, 2010.

2009
Zemánková, T., Art brut v kulturologické perspektivě, disertační práce, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra teorie kultury, 2009.
Nádvorníková, A. – Šimková, A. (eds.), L’ Art Brut dans les Pays tchéques. Médiums, Solitaires, Psychotiques, katalog výstavy, Olomouc, Muzeum umění, 2009.
Nádvorníková, A. – Šimková, A. (eds.), Art brut in the Czech Lands, Mediums, Solitaires, Psychotics, katalog výstavy, Olomouc, Muzeum umění, 2009.

2008
Nádvorníková, A. (ed.): Art brut v českých zemích. Mediumici, solitéři, psychotici, publikace k výstavě, Řevnice – Olomouc, Arbor vitae – Muzeum umění, 2008.
Konečný, P. (ed.), Umělci čistého srdce II. Pocta Anně Zemánkové / Artists of Pure Heart II. Homage to Anna Zemánková, publikace k výstavě, Olomouc, Národní památkový ústav, 2008.

2007
Čierna, K. (ed.), INSITA 2007, katalog výstavy, Bratislava, Slovenská národná galéria, 2007.

2006
Decharme, B. – Safarova, B. – Zemánková, T. (eds.), abcd. sbírka art brut, publikace k výstavě, Praha, abcd, 2006.
Andrada, F. – Martin, E. – Spire, A. (eds.), Inner Worlds Outside, publikace k výstavě, Dublin, Irish Museum of Modern Art, 2006.
Konečný, P., Malé radosti. Sbírka Pavla a Dany Konečných, katalog výstavy, Šumperk, Galerie Jiřího Jílka, 2006.

2005
Decharme, B. (ed.), Le Chant des Sirènes, l’automatisme dans l’art brut, katalog výstavy, Paris, abcd, 2005.
Cardinal, R. (ed.), Arnulf Rainer et sa collection d’art brut, publikace k výstavě, Paris, Fage Editions, 2005.

2004
Dryje, Fr. (ed.), Syrové umění. Sbírka Jana a Evy Švankmajerových, publikace k výstavám, Praha – Klatovy / Klenová, Arbor vitae – Galerie Klatovy / Klenová, 2004.
Decharme, B. – Gille, V. (eds.), abcd, une collection d’art brut. À corps perdu, publikace k výstavě, Paris, Paris Musées, 2004.

2003
Nádvorníková, A. (ed.), L´art brut tchèque, katalog výstavy, Bruxelles, Musée d´Art Spontané, Centre tchèque, 2003.
Carlano, A. (ed.), Vernacular Visionaries: International Outsider Art, katalog výstavy, Santa Fe, Museum of International Folk Art, 2003.

2002
Lusardy, M. – Nádvorníková, A. (eds.), L’Art Brut Tchèque, katalog výstavy, Paris, Halle Saint Pierre, 2002.
Maizels, J. (ed.), Raw Vision Outsider Art Sourcebook, Radlett, Raw Vision, 2002.

2001
Kallir, J., The Anthony Petullo Collection of Outsider and Visionary Art, katalog výstavy, Chicago, University of Illinois Press, 2001.
Schulze, F. (ed.), Building a Masterpiece: Milwaukee Art Museum, New York, Hudson Hills Press, 2001.
Konečný, P. (ed.): Umělci čistého srdce. Naivní a lidové umění, art brut. Sbírka Pavla Konečného, publikace k výstavě, Olomouc, Muzeum umění, 2001.
Thévoz, M. – Peiry, L. (eds.), Collection de l’Art Brut, Lausanne, Musées Suisses, 2001.

2000
Čierna, K. (ed.), INSITA 2000, katalog výstavy, Bratislava, Slovenská národná galéria, 2000.
Nádvorníková, A., Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends, katalog výstavy, Wien, 2000.
Decharme, B. (ed.), abcd: une collection d’art brut, Arles – Paris, Actes Sud – abcd, 2000.
Rhodes, C., Outsider Art: Spontaneous Alternatives, London, Thames & Hudson, 2000.

1999
Dichter, C., Outsider Art: Collection Charlotte Zander, Bönnigheim, Museum Charlotte Zander, 1999.
Lommel, M. (ed.): L’Aracine et L’Art Brut, Nice, Z’éditions, 1999.
Cardinal, R. – Lusardy, M. (eds.), Art spirite, médiumnique, visionnaire, messages d’outre-monde, publikace k výstavě, Paris, Hoëbeke, 1999.

1998
Nádvorníková, A., L’art brut: umění v původním (surovém) stavu, katalog výstavy, Praha, Galerie hlavního města, 1998.
Thompson, J. – Ades, D. – Marshall C. (eds.), Art Unsolved: The Musgrave Kinley Outsider Art Collection, katalog výstavy, Dublin, Irish Museum of Modern Art, 1998.

1997
Čierna, K. (ed.), INSITA 1997, katalog výstavy, Bratislava, Slovenská národná galéria, 1997.
Freeman, B., Outsider Art: An Exploration of Chicago Collections, Chicago, Department of Cultural Affair, 1997.
Monnin, F. (ed.), L’art brut, Paris, Éditions Scala, 1997.

1996
Fiselier, S. – Meijer, S. (eds.), Collectie Arnulf Rainer, katalog výstavy, Zwolle, Museum De Stadshof, 1996.
Yau, J. (ed.), In Pursuit of the Invisible. Selections from the Collection of Janice and Mickey Cartin, West Stockbridge, Mass., Hard Press Editions, 1996.
Maizels, J. – Cardinal, R., Raw Creation: Outsider art and beyond, London, Phaidon Press, 1996.

1994
Čierna, K. – Kostrová, Z. (eds.), INSITA 1994, katalog výstavy, Bratislava, Slovenská národná galéria, 1994.

1990
Kinley, M., Outsider Art Exhibition, katalog výstavy, Tokyo, Alpha Cubic Gallery, 1990.

1989
Kinley, M., Outsider Art from the Outsider Archive, London, Kyoto, Kyoto Shoin International, 1989.

1987
Willing, V. – Kinley, M.– McLagan, D.: In another world: Outsider art from Europe & America, publikace k výstavě, London, South Bank Centre, 1987.

1986
Thévoz, M. – Roulin, G. (eds.), L’Art Brut, fascicule 14, Lausanne, Collection de l’Art Brut, 1986.

1979
Musgrave, V. – Cardinal, R., Outsiders: An Art Without Precedent or Traditions, katalog výstavy, London, Arts Council of Great Britain, 1979.

 

Články v časopisech (výběr)

2018
Gómez E. M., When the Spirits Guide the Hand, Hyperallergic, 2. 6. 2018, online

2013
Šimková, A., Zářící hvězda Anny Zemánkové, Flash Art 6, 2013, č. 27, červen–září, s. 42,

2009
Vokolek, V., Obrazy jiných světů, Ateliér, 2009, č. 2.

2005
Zemánková, T., Anna Zemánková, Raw Vision, 2005, č. 55.
Zemánková, T., Anna Zemánková: The flowers of passion, Folk Art Magazine, winter 2004/2005.

2002
Lanoux, J.-L., Entretien avec Terezie Zemánková, Création Franche, 2002, č. 22.

1999
Borum, J., Anna Zemánková, Artforum, 1999, č. 4.
Pohribný, A., Anna Zemánková / Rozhovor Arséna Pohribného s Jiřím Vykoukalem, Ateliér, 1999, č. 2.
Pohribný, A., Visions oiniriques d’Anna Zemánková, Bulletin de l’Association Les Amis de Français, OZENDA, 1999, č. 64.

1996
Farb-Hernandez, J., The drawings of Anna Zemánková, Raw Vision, 1996, č. 14.

1989
Cardinal, R., The art of entrancement, Raw Vision, 1989/90, č. 2.

1968
Pohribný, A., A Time for Longing, Universum, 1968, č. 2.

1966
Pohribný, A., Svět Anny Zemánkové, Výtvarná práce, 1966, č. 7.

 

Online

secondaryarchive.org/artists/anna-zemankova

 

Filmy

Vlastimil Venclík, Muž a žena, Praha, FAMU, 1969.
Antonín Jiráček, Anna Zemánková, Praha, Poetická galerie, 1999.
Philippe Lespinasse, Anna Zemánková, Lausanne, Collection de l´Art Brut, 2017.

Anně Zemánkové je od roku 2012 věnován festival ARTBRUT FILM (dramaturg Pavel Konečný), konaný každoročně v Muzeu umění Olomouc.

Bez názvu
Narození Boby
Bez názvu