Harmonie mého nitra (člověka) [00280]

počátek 60. let
pastel na papíře
62,5 x 88 cm


60. léta pastel sbírka Dany a Pavla Konečných